KONTAKT Ochrona danych
 

 

 

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Art.13 RODO, uprzejmie informujemy, że:

 

Administrator

Administratorem danych jest QLA Sp. z o. o. z siedzibą ul. Śmiała 17, 31-348 Kraków.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Śmiała 17, 31-348 Kraków.

b) przez pocztę elektroniczną w zakładce kontakt.

c) telefonicznie: 12 638 34 04

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:

·         art. 6 lit. a) RODO, udzielonej zgody dla celów prowadzenia korespondencji, rekrutacji (Kodeks Pracy) oraz rejestracji użytkownika do serwisu http://www.mebletekturowe.com.pl/;

·         art. 6 lit. b) RODO do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Kodeks Cywilny);

·         art. 6 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 

·         art. 6 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz podmiot przetwarzający dane finansowo-księgowe na podstawie umowy powierzenia;

 

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres:

·       korespondencji do 24 miesięcy;

·       rekrutacyjne do 6 m-cy;

·       finansowe do 6 lat.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

 
 
 
       
Galeria realizacji
Katalog Fefco
O firmie
Oferta
Strona Główna
Kontakt
Strefa klienta
SiteMap
Copyright © 2012 QLA - Opakowania Tekturowe Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www - iPolska.com.pl